page1image43416816

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Post-/Vestigingsadres: Lodewijk Napoleonplein 44
Postcode: 5616 BA
Plaats: Eindhoven
KvK nr.75549360

BTW nr: NL001690709B82

Telefoonnummer: 06-30284273
Emailadres: marjolein@verwonderingbewondering.nl

 

page1image41189760page1image41190528

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Verwondering & Bewondering persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Verwondering & Bewondering respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Verwondering & Bewondering. Wees je er dus van bewust dat Verwondering & Bewondering niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Verwondering & Bewondering.

PERSOONSGEGEVENS DIE Verwondering & Bewondering VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Verwondering & Bewondering verwerkt:

– Voor- en achternaam; – Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;

– Bestelgegevens;
– Locatiegegevens

Verwondering & Bewondering heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marjolein@verwonderingbewondering.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWONDERING & BEWONDERING PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Verwondering & Bewondering en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Verwondering & Bewondering verstrekt.

Verwondering & Bewondering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van mijn nieuwsbrief
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Verwondering & Bewondering analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Verwondering & Bewondering verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwondering & Bewondering) tussen zit.

2

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Verwondering & Bewondering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: Voor- en achternaam
E-mailadres

Zolang je deelnemer bent aan een online programma of klant bent in het algemeen: Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens

E-mailadres
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd

(uiterlijk binnen 2 weken) uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Verwondering & Bewondering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verwondering & Bewondering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Verwondering & Bewondering in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marjolein@verwonderingbewondering.nl. Verwondering & Bewondering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verwondering & Bewondering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je

page3image40935680

3

 bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Verwondering & Bewondering wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Verwondering & Bewondering niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Verwondering & Bewondering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Verwondering & Bewondering wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Verwondering & Bewondering gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Verwondering & Bewondering maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Verwondering & Bewondering.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e- mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welkepagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet

page4image41381504

4

 gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Social media buttons
Op de website van Verwondering & Bewondering zijn social media buttons opgenomen
om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de Privacy Shield principesen zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.verwonderingbewondering.nl is de website van Verwondering & Bewondering.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Verwondering & Bewondering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via marjolein@verwonderingbewondering.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 19 maart 2020 –